In English Cookiepolitik

Udover vores kerneværdier

- at være værdiskabende - agerer vi i bestræbelserne på at opfylde vores MISSION og komme tættere på vores VISION efter vores fire kulturværdier 

Professionalisme

Vi agerer professionelt og signalerer kvalitet i alle relationer. Vi har de nødvendige kvalifikationer inden for vores forretningsområder, og vi forsøger løbende at forbedre vores kompetencer og viden.

Frihed under ansvar

Vi mener, at hver medarbejder er i stand til at tage ansvaret for tilrettelæggelsen af sin egen arbejdsdag. Derfor praktiserer vi frihed under ansvar i vores hverdag, men vi er til rådighed for sparring med vores kolleger.

Førerposition

Vi kender de nyeste markeds- og produkttrends og tager initiativ på basis af vores viden. Vi er proaktive og innovative samt villige til at være foregangsmænd indenfor nye områder. Vi er fleksible og i stand til at tage hurtige beslutninger.

Fokus på mennesker

Vi fokuserer på mennesker - både vores eksterne partnere og vores kollegaer. Vi fokuserer på at vedligeholde og udvikle personlige relationer på alle niveauer. Dette er måden, hvorpå vi opnår vores viden og er i stand til at skabe værdi i forhold til vores partnere.Website: Co3